Nobeldiplomet

Copyright © Nobelstiftelsen 2009,
Kunstner: Per Fronth
Kalligrafi: Inger Magnus
Fotografisk gjengivelse: Thomas Widerberg