Nobeldiplomet

Copyright © Nobelstiftelsen 2010,
Kunstner: Gro Fraas
Kalligrafi: Inger Magnus
Fotografisk gjengivelse: Thomas Widerberg Nobels Fredspris

 Liu Xiaobo

 På Kinesisk

 Bankett-taler