Nobeldiplomet

Tawakkol Karman

Copyright © Nobelstiftelsen 2011,
Kunstner: Jan Trygve Fløysvik
Kalligrafi: Inger Magnus
Innbinding: Julius Johansen
Fotografisk gjengivelse: Thomas Widerberg