Nobels Fredspris 2012

... har gjennom mer enn seks tiår bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.
Den Europeiske Union
Europa
Stiftet 1952