Nobeldiplomet

Den europeiske union

Copyright © Nobelstiftelsen 2012,
Kunstner: Gerd Tinglum
Kalligrafi: Inger Magnus
Innbinding: Julius Johansen
Fotografisk gjengivelse: Thomas Widerberg