Hvem sitter i komiteen

Thorbjørn Jagland

Født: 1950.
Generalsekretær i Europarådet.
Stortingspresident 2005-2009. Statsminister 1996-1997. Utenriksminister 2000-2001. Stortingsrepresentant 1993-2009.
Medlem av komiteen fra 2009, valgt for perioden 2009-2014.

Kaci Kullmann Five

Født: 1951
Nestleder av Nobelkomiteen.
Selvstendig næringsdrivende. Stortingsrepresentant, 1981-97. Handels- og skipsfartsminister i regjeringen Syse, 1989-90.
Medlem av komiteen fra 2003, gjenvalgt for perioden 2009-2014

Inger-Marie Ytterhorn

Født: 1941
Politisk hovedrådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Stortingsrepresentant 1989-1993. Medlem av Valglovutvalget 1998-2001.
Medlem av komiteen fra 2000, gjenvalgt for perioden 2012-2017.

Berit Reiss-Andersen

Født: 1954
Advokat i firmaet Reiss-Andersen & co, president i Den Norske Advokatforening siden 2008. Statssekretær i Justisdepartementet 1996-97,
Medlem av komiteen fra 2012, valgt for perioden 2012-2017.

Gunnar Stålsett

Født: 1935
Biskop i Oslo 1998-2005. Formann i Senterpartiet 1977-79. Medlem av Den Norske Nobelkomite 1985-90, 1994-2002 og fra 2012.
(Møtende vararepresentant for Ågot Valle under hennes sykefravær.)

Mer på nobelprize.org

Liste over samtlige medlemmer av Den Norske Nobelkomite fra 1901 til i dag.