Nominasjoner til Nobels Fredspris 2013

Det er 259 nominerte til Nobels Fredspris for 2013. Av disse er 50 organisasjoner.

259 er det høyeste antall nominasjoner noensinne. Den forrige rekorden var på 241 fra 2011

Fra Nobelstiftelsens statutter:

Innkomne forslag til kandidater, samt utredninger og uttalelser om tildeling av Nobels Fredspris, skal ikke offentliggjøres. Forespørsler om innsyn kan rettes til Den Norske Nobelkomite, og det kan gis spesiell tillatelse, av hensyn til historisk forskning, om innsyn i materialet som dannet basis for evaluering og beslutning rundt en gitt tildeling. Slike tillatelses kan dog kun gis minimum 50 år etter nevnte tildeling.

Oslo, 04.03.2013