Nominasjonsprosessen

Hvert år mottar Den Norske Nobelkomite mer enn 250 gyldige nominasjoner med forslag til kandidater til Nobel Fredspris. Antallet øker i takt med Fredsprisens internasjonale rekkevidde. Nobelkomiteen vurderer alle nominasjoner før en kortliste med tyve til tredve kandidater danner grunnlag for nærmere undersøkelser og utredninger skrevet av Nobelkomiteens faste konsulenter og andre norske eller utenlandske eksperter.

Komiteens beslutning vil som regel være klar på det aller siste komitemøtet før annonseringen i begynnelsen av oktober. Komiteen tilstreber enstemmighet i valget av prisvinner. Når dette en sjelden gang viser seg umulig å få til, avgjøres valget ved simpelt flertall.