Hvem sitter i komiteen

Kaci Kullmann Five

Født: 1951
Leder av Nobelkomiteen.
Selvstendig næringsdrivende. Stortingsrepresentant, 1981-97. Handels- og skipsfartsminister i regjeringen Syse, 1989-90.
Medlem av komiteen fra 2003, gjenvalgt for perioden 2015-2020

Berit Reiss-Andersen

Født: 1954
Nestleder av komiteen.
Advokat i firmaet Reiss-Andersen & co, president i Den Norske Advokatforening 2008-2012. Statssekretær i Justisdepartementet 1996-97,
Medlem av komiteen fra 2012, valgt for perioden 2012-2017.

Inger-Marie Ytterhorn

Født: 1941
Politisk hovedrådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Stortingsrepresentant 1989-1993. Medlem av Valglovutvalget 1998-2001.
Medlem av komiteen fra 2000, gjenvalgt for perioden 2012-2017.

Henrik Syse

Født: 1966
Seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO).
Medlem av komiteen fra 2015, valgt for perioden 2015-2020.

Thorbjørn Jagland

Født: 1950.
Generalsekretær i Europarådet.
Stortingspresident 2005-2009. Statsminister 1996-1997. Utenriksminister 2000-2001. Stortingsrepresentant 1993-2009.
Medlem av komiteen fra 2009, gjenvalgt for perioden 2015-2020.

Oslo 3. mars 2015

Mer på nobelprize.org

Liste over samtlige medlemmer av Den Norske Nobelkomite fra 1901 til i dag.