Kampanjer

I visse tilfeller stiller flere tusen gyldige forslagsstillere seg bak en og samme kandidat. Antallet forslagsstillere tillegges ikke mye vekt i Nobelkomiteens arbeid. Komiteen retter sitt fokus mot kandidatens arbeid. Vi oppfordrer derfor forslagsstillere til å vie sin tid til den skriftlige presentasjonen av kandidaten og ikke antallet mennesker som støtter vedkommendes kandidatur (det være seg gyldige forslagsstillere eller ikke).