Kriterier for kandidater

Personer (ikke avdøde) eller organisasjoner (aktive) som er foreslått av gyldige forslagsstillere innen fristen 1. februar er per definisjon gyldige kandidater. En gyldig forslagsstiller kan dog ikke nominere seg selv.