Den norske Nobelkomite

I henhold til Alfred Nobels testamente skal prisen for fredsforkjempere deles ut av en komité "af fem personer, som väljas af Norska Stortinget". I de regler som Stortinget senere vedtok for dette valget, heter det at komitémedlemmene velges for en periode på seks år med anledning til gjenvalg. Sammensetningen av komiteen skal, så langt det lar seg gjøre, reflektere partienes styrkeforhold i Stortinget. Komiteen velger selv leder og nestleder. Direktøren for Nobelinstituttet er komiteens sekretær.

I de første tiårene var det vanlig at både sittende stortingsrepresentanter og statsråder var med i komiteen. Således besto den første komiteen av såvel statsminister Johannes Steen, utenriksminister Jørgen Løvland, stortingsmann John Lund, jussprofessor Bernhard Getz og dikterhøvdingen Bjørnstjerne Bjørnson.

Med et så sterkt innslag av fremtredende politikere viste det seg etterhvert vanskelig å overbevise omverdenen om at komiteen i sitt arbeid ikke ble påvirket av norske myndigheter. I 1936, i forbindelse med pristildelingen til Carl von Ossietzky, ble praksis endret slik at regjeringsmedlemmer ikke lenger fikk delta i komiteen. I 1977 skjedde det en ytterligere innskjerping av hensyn til komiteens uavhengighet. Da ble det bestemt at heller ikke sittende stortingsrepresentanter kunne velges inn i Nobelkomiteen. Samtidig endret komiteen navn fra Det norske Stortings Nobelkomite til Den norske Nobelkomite.

Nobelkomiteen holder alle sine møter i et spesielt møterom i Nobelinstituttet. Interiøret er tegnet av arkitekt Carl Berner. På veggene i komiterommet henger portrettfotografier av samtlige individuelle prisvinnere og emblemene til alle prisvinnende institusjoner og organisasjoner.

ON

Den Første Nobelkomiteeen

Foto: Ukjent

Den andre Nobelkomiteen, fra venstre: Bjørnstjerne Bjørnson, John Lund, Hans Jacob Horst, formann Jørgen Løvland, sekretær Christian Lous Lange og Carl Berner.


Dagens Nobelkomitee

© Foto: Ken Opprann/ Nobelinstituttet

Dagens Nobelkomite(fra venstre): Olav Njølstad (sekretær), Thorbjørn Jagland, Henrik Syse, Kaci Kullmann Five (leder), Inger-Marie Ytterhorn og Berit Reiss-Andersen (nestleder)