Kriterier for forslagsstillere

Hvem kan nominere kandidater til Nobels Fredspris?
Ifølge Nobelstiftelsens statutter regnes en nominasjon for gyldig dersom den er fremmet av en person som faller innenfor en av disse kategoriene:

Medlemmer av nasjonalforsamlinger og regjeringer, samt medlemmer av Den interparlamentariske union

Medlemmer av Den internasjonale voldgiftsdomstolen i Haag og av Den internasjonale domstol i Haag

Medlemmer av Institut de Droit International

Universitetsprofessorer i historie, samfunnsvitenskap, filosofi, rettslære og teologi, samt universitetsdirektører og direktører for fredsforskningsinstitutter og institutter for internasjonal politikk

Personer som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris

Styremedlemmer i organisasjoner som er tidligere mottakere av Nobels Fredspris

Fungerende og tidligere medlemmer av Den Norske Nobelkomite

Tidligere konsulenter for Den Norske Nobelkomite