Dokumentasjon

Den Norske Nobelkomite ønsker å være åpen for ulike måter å formidle en kandidats meritter. Det er derfor ikke utarbeidet noe stramt nominasjonformat. Nominasjonen behøver ikke være lang, men skal som et minimum inneholde:

kandidatens navn,

en begrunnelse for hvorfor vedkommende person eller organisasjon anses å være en verdig kandidat til å motta Nobels Fredspris,

og forslagsstillers navn, tittel og akademisk eller faglig tilknytning (ref. gyldige forslagsstillere).