Konfidensialitet

Nobelkomiteen offentliggjør ikke navnene på de nominerte, hverken til media eller til kandidatene. Når visse navn fremkommer i media, gjerne i forbindelse med at komiteen informerer om årets kandidatantall eller rett i forkant av kunngjøringen i oktober, er dette ren gjetning eller informasjon gitt av forslagsstillere. Informasjonen om et gitt års kandidater og forslagsstillere gjøres ikke tilgjengelig for offentligheten før 50 år er gått.