Innsending

Vanlige måter å overbringe nominasjoner på er

per e-post (postmaster@nobel.no)

og brev

Den Norske Nobelkomite
Henrik Ibsens gate 51
0255 Oslo

All den tid både stab og direktør gjennomfører en rekke aktiviteter ved Nobelinstituttet året rundt anbefaler vi ikke at nominasjoner overbringes ved personlig oppmøte.