Nominasjoner til Nobels Fredspris 2014

Det er 278 nominerte til Nobels Fredspris for 2014. Av disse er 47 organisasjoner.

278 er det høyeste antall nominasjoner noensinne. Den forrige rekorden var på 259 fra 2013

Fra Nobelstiftelsens statutter:

Innkomne forslag til kandidater, samt utredninger og uttalelser om tildeling av Nobels Fredspris, skal ikke offentliggjøres. Forespørsler om innsyn kan rettes til Den Norske Nobelkomite, og det kan gis spesiell tillatelse, av hensyn til historisk forskning, om innsyn i materialet som dannet basis for evaluering og beslutning rundt en gitt tildeling. Slike tillatelses kan dog kun gis minimum 50 år etter nevnte tildeling.

Oslo, 04.03.2014