Presseakkreditering

Presse som ønsker å være tilstede under utdelingen av årets Nobels Fredspris må akkrediteres. Det samme gjelder for tilstedeværelse ved pristakernes pressekonferanse på Nobelinstituttet 9. desember.

Søknadsfrist: Mandag 1. desember kl. 10:00.

Individuell akkreditering

Akkrediteringssøknader for Fredsprisutdelingen 2014 med tilhørende pressekonferanse gjøres gjennom dette skjemaet

Akkreditering av gruppe

Dersom dere har behov for å akkreditere en gruppe ansatte (og kunne endre sammensetningen frem til utløp av tidsfristen) sendes forespørsel om tilgang til gruppeakkreditering gjennom dette skjemaet.

Nobels Fredspriskonsert

Presseinformasjon om Nobels Fredspriskonsert finner dere her.

Nobels Fredssenter

Ta kontakt med informasjonsrådgiver Kirsti Svenning for avtaler vedrørende arrangementene ved Nobels Fredssenter,
e-post ks@nobelpeacecenter.org, mobil +47 951 91 315.