Presseakkreditering

Presse som ønsker å være tilstede under utdelingen av årets Nobels Fredspris må akkrediteres. Det samme gjelder for tilstedeværelse ved pristakerens pressekonferanse på Nobelinstituttet 9. desember.

Fristen for akkreditering er nå utløpt

Nobels Fredspriskonsert

Presseinformasjon om Nobels Fredspriskonsert finner dere her.

Nobels Fredssenter

Ta kontakt med informasjonsrådgiver Kirsti Svenning for avtaler vedrørende arrangementene ved Nobels Fredssenter,
e-post ks@nobelpeacecenter.org, mobil +47 951 91 315.